All Systems Operational

About This Site

e-Boks operation status page

e-Boks app's Operational
e-Boks App Denmark Operational
e-Boks App Sweden Operational
e-Boks App Norway Operational
e-Boks web client Operational
e-Boks web client users - Denmark Operational
e-Boks web client company - Denmark Operational
e-Boks web client users - Sweden Operational
e-Boks web client users - Norway Operational
APIs - Customer APIs Operational
International REST API Operational
Public REST API - Denmark Operational
EBMS API - Norway Operational
S/MIME ? Operational
File interface Operational
Services Operational
Signing service ? Operational
Notification service Operational
Push service Operational
TEST Environments Operational
DEMO DK environment Operational
DEMO NO environment Operational
INTEGRATION environment Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jan 23, 2020

No incidents reported today.

Jan 22, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 22, 20:31 CET
Monitoring - e-Boks services er tilgængelige igen
-
e-Boks services are now available again
Jan 22, 19:48 CET
Investigating - Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 20:00.
---------------------------
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 20:00.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 22, 19:00 CET
Jan 21, 2020
Resolved - This incident has been resolved Periode: 13:06 - 13:47
Jan 21, 14:04 CET
Monitoring - e-Boks services er oppe igen

---------------------------

e-Boks services are up again


Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 21, 13:50 CET
Investigating - Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 13:45.
---------------------------
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 13:45.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 21, 13:15 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 21, 12:28 CET
Update - e-Boks services er nu tilgængelige
Næste opdatering kl 12:30

---------------------------

e-Boks services are now available
Næste opdatering kl 12:30

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 21, 11:43 CET
Update - Vores underleverandør oplever generelle driftsudfordringer der også påvirker e-Boks services.
De arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 11:30
---------------------------
Our subcontractor experiences general operational challenges that also affect e-Box services.
They are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 11:30

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 21, 11:16 CET
Update - Vores underleverandør oplever generelle driftsudfordringer der også påvirker e-Boks services.
De arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 11:15
---------------------------
Our subcontractor experiences general operational challenges that also affect e-Box services.
They are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 11:15

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 21, 10:37 CET
Update - Alle e-Boks services er utilgængelige p.g.a. driftsproblemer hos vores leverandør
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 10:45
---------------------------
All e-Box services are unavailable due to operating problems at our supplier
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 10:45

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 21, 10:15 CET
Update - Alle e-Boks services er utilgængelige p.g.a. driftsproblemer hos vores leverandør
Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 10:15
---------------------------
All e-Box services are unavailable due to operating problems at our supplier
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 10:15

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 21, 09:35 CET
Investigating - Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 9:40
---------------------------
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 9:40

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 21, 09:15 CET
Jan 20, 2020

No incidents reported.

Jan 19, 2020

No incidents reported.

Jan 18, 2020

No incidents reported.

Jan 17, 2020
Resolved - Der er igen fuld adgang til signeringsservicen.
Vi beklager generne det har medført.


Full access to signing service has been established again
We apologize for any inconvenience this has caused
Start: 14:02
End : 14:50

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 17, 14:53 CET
Investigating - Vi oplever i øjeblikket problemer med signerings servicen. Vi arbejder med vores leverandør på at få løst problemet.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 14:45

We are currently experiencing issues with the signing service. We are are working with our supplier to correct the issue.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 14:45
Jan 17, 14:10 CET
Resolved - Der er igen fuld adgang til signeringsservicen.
Vi beklager generne det har medført.


Full access to signing service has been established again
We apologize for any inconvenience this has caused

Start: 09:05
End : 10:21

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 17, 10:27 CET
Update - En rettelse er blevet implementeret. Resultatet af implemnteringen overvåges i øjeblikket.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 10:45

A fix has been implemented and we are monitoring the results.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 10:45

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 17, 09:50 CET
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Jan 17, 09:16 CET
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jan 17, 09:12 CET
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jan 17, 09:09 CET
Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
Jan 17, 09:05 CET
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jan 17, 09:04 CET
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jan 17, 09:04 CET
Investigating - Vi oplever i øjeblikket problemer med signerings servicen. Vi arbejder med vores leverandør på at få løst problemet.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 09:45

We are currently experiencing issues with the signing service. We are are working with our supplier to correct the issue.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 09:45

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 17, 09:03 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 17, 07:54 CET
Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
Jan 17, 07:36 CET
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jan 17, 07:09 CET
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jan 17, 07:08 CET
Investigating - Vi oplever i øjeblikket problemer med signerings servicen. Vi arbejder med vores leverandør på at få løst problemet.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 07:45

We are currently experiencing issues with the signing service. We are are working with our supplier to correct the issue.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 07:45

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 17, 07:08 CET
Jan 16, 2020
Resolved - Alle e-Boks services er igen tilgængelige
Vi beklager de gener, det har måtte medføre.

-----------------
All e-Boks services are again available.
We apologize for any inconvenience this may have caused.

Start: kl. 15:28
End: kl. 16:10

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 16, 16:16 CET
Update - Alle e-Boks services / login på e-Boks er desværre ikke tilgængelige i øjeblikket.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 16:30.
-----------------
It is currently not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 16:30.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 16, 16:00 CET
Investigating - Alle e-Boks services / login på e-Boks er desværre ikke tilgængelige i øjeblikket.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 16:00.
-----------------
It is currently not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 16:00.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 16, 15:35 CET
Resolved - Alle e-Boks services er igen tilgængelige
Vi beklager de gener, det har måtte medføre.

-----------------
All e-Boks services are again available.
We apologize for any inconvenience this may have caused.

Start: kl. 11:01
End: kl. 12:08

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 16, 12:12 CET
Monitoring - Alle e-Boks services med undtagelse af e-Boks APP er tilgængelige
Vi arbejder på at få e-Boks APP tilgængelig hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 12:30.
-----------------
There are now access to all e-Boks services except e-Boks APP
We are working on to get e-Boks APP up and running.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 12:30

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 16, 12:05 CET
Update - Alle e-Boks services / login på e-Boks er stadig ikke tilgængelige.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 12:00.
-----------------
It is still not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 12:00

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 16, 11:30 CET
Investigating - Alle e-Boks services / login på e-Boks er desværre ikke tilgængelige i øjeblikket.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 11:30.
-----------------
It is currently not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 11:30

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 16, 11:09 CET
Jan 15, 2020

No incidents reported.

Jan 14, 2020
Resolved - e-Boks services er igen fuldt tilgængelige
Vi beklager de gener, det har måtte medføre.

-----------------
e-Boks services are again accessible
We apologize for any inconvenience this may have caused.

Start: Kl. 08:15
End : Kl. 11:53

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 12:10 CET
Monitoring - e-Boks services er igen fuldt tilgængelige
Vi beklager de gener, det har måtte medføre.

-----------------
e-Boks services are again accessible
We apologize for any inconvenience this may have caused.

Start: Kl. 08:15
End : Kl. 11:53

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 12:04 CET
Identified - e-Boks services er ved at være tilgængelige
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 12:15.
-----------------
e-Boks services are just about being accessible
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 12:15.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 11:51 CET
Update - Alle e-Boks services / login på e-Boks er stadig ikke tilgængelige.
Vor driftsleverandør KMD arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 11:45.
-----------------
It is still not possible to log on to or use any e-Boks services.
Our operating supplier KMD are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 11:45.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 11:16 CET
Update - Alle e-Boks services / login på e-Boks er stadig ikke tilgængelige.
Vor leverandør arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 11:15.
-----------------
It is still not possible to log on to or use any e-Boks services.
Our supplier are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 11:15.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 10:46 CET
Update - Alle e-Boks services / login på e-Boks er stadig ikke tilgængelige.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 10:45.
-----------------
It is still not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 10:45.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 10:15 CET
Update - Alle e-Boks services / login på e-Boks er stadig ikke tilgængelige.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 10:15.
-----------------
It is still not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 10:15.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 09:45 CET
Update - Alle e-Boks services / login på e-Boks er stadig ikke tilgængelige.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 09:45.
-----------------
It is still not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 09:45.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 09:16 CET
Investigating - Alle e-Boks services / login på e-Boks er desværre ikke tilgængelige i øjeblikket.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 09:15.
-----------------
It is currently not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 09:15.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 14, 08:46 CET
Jan 13, 2020
Resolved - Der er igen fuld adgang til alle e-Boks services / login
Vi beklager de gener, det har måtte medføre.

-----------------
All e-Boks services are again full available,
We apologize for any inconvenience this may cause.

Start: 09:18
End: 11:58

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 13, 12:58 CET
Update - Adgang til e-Boks services / login på e-Boks er igen muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 12:15
-----------------
e-Boks services are again avaiable,
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 12:15.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 13, 11:51 CET
Update - e-Boks services / login på e-Boks er igen muligt.
Der arbejdes på at løse de sidste fejl
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 11:45
-----------------
e-Boks services are again avaiable,
We are working to solve the last errors.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 11:45.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 13, 11:18 CET
Monitoring - e-Boks services / login på e-Boks er igen muligt. Dog er der desværre stadig ikke adgang til e-Boks APP
Der arbejdes på at løse de sidste fejl
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 11:30
-----------------
e-Boks services are again avaiable, However it is still not possible to log on to e-Boks APP.
We are working to solve the last errors.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 11:30.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 13, 11:11 CET
Identified - Alle e-Boks services / login på e-Boks er desværre stadig ikke tilgængelige
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 11:00
-----------------
It is still not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 11:00.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 13, 10:33 CET
Update - Alle e-Boks services / login på e-Boks er desværre stadig ikke tilgængelige
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 10:30
-----------------
It is still not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 10:30.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 13, 10:04 CET
Investigating - Alle e-Boks services / login på e-Boks er desværre ikke tilgængelige i øjeblikket.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 10:00
-----------------
It is currently not possible to log on to or use any e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 10:00.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 13, 09:28 CET
Jan 12, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 12, 17:35 CET
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Jan 12, 17:33 CET
Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
Jan 12, 17:13 CET
Investigating - Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 17:40.
---------------------------
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 17:40.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 12, 17:12 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 12, 16:08 CET
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jan 12, 15:49 CET
Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
Jan 12, 15:44 CET
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jan 12, 15:23 CET
Investigating - Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 16:15.
---------------------------
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 16:15.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 12, 15:22 CET
Jan 11, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 11, 14:34 CET
Update - We are continuing to monitor for any further issues.
Jan 11, 14:34 CET
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Jan 11, 14:32 CET
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jan 11, 14:18 CET
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jan 11, 14:17 CET
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jan 11, 13:44 CET
Identified - Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 14:30.
---------------------------
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 14:30.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 11, 13:43 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 11, 13:31 CET
Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
Jan 11, 13:26 CET
Investigating - Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl hh:mm.
---------------------------
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at hh:mm.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jan 11, 13:21 CET
Jan 10, 2020

No incidents reported.

Jan 9, 2020

No incidents reported.