All Systems Operational

About This Site

e-Boks operation status page

e-Boks app's Operational
e-Boks App Denmark Operational
e-Boks App Sweden Operational
e-Boks App Norway Operational
e-Boks web client Operational
e-Boks web client users - Denmark Operational
e-Boks web client company - Denmark Operational
e-Boks web client users - Sweden Operational
e-Boks web client users - Norway Operational
APIs - Customer APIs Operational
International REST API Operational
Public REST API - Denmark Operational
EBMS API - Norway Operational
S/MIME ? Operational
File interface Operational
Services Operational
Signing service ? Operational
Notification service Operational
Push service Operational
TEST Environments Operational
DEMO DK environment Operational
DEMO NO environment Operational
INTEGRATION environment Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
e-Boks afholder ordinært service vindue mandag den 8. februar 2021, kl 01:00 – 03:00, hvor alle systemer vil være utilgængelige i perioden.
Vi beklager de gener det måtte medføre.

Med venlig hilsen
e-Boks

e-Boks is running an ordinary service window Monday february 8th 2021, between 01:00 to 03:00. All systems will be non-accessible in this period.
We apologize for the inconvenience.

Kind regards
e-Boks
Posted on Jan 4, 13:48 CET
Til rette vedkommende

I forbindelse med den generelle markedsudvikling og den løbende sikkerhedsvurdering af e-Boks og Digital Post, kommer e-Boks straks i det nye år, 2021, til at udfase den sidste understøttelse af TLS-version 1.0 og 1.1, således at kun TLS-version 1.2 er understøttet.
Dette betyder at klienter der skal kommunikere med e-Boks og Digital Post i produktion fra den 15. februar 2021 skal understøtte TLS-version 1.2. Tilsvarende vil ændringen bliver implementeret i ikke-produktionsmiljøer den 25. januar 2021.

To whom it may concern

In connection with the general market development and the ongoing security assessment of e-Boks and Digital Post, e-Boks will immediately, in the new year 2021, phase out the last support of TLS version 1.0, and 1.1, which means only TLS version 1.2 is supported.
This means that clients who are to communicate with e-Boks and Digital Post, from 25 January 2021 in non-production, and on 15 February 2021 in production, must support TLS version 1.2.
Posted on Dec 10, 15:32 CET
Past Incidents
Jan 26, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 26, 01:00 CET
Update - Scheduled maintenance is still in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 25, 13:41 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 25, 01:00 CET
Scheduled - Til rette vedkommende

I forbindelse med den generelle markedsudvikling og den løbende sikkerhedsvurdering af e-Boks og Digital Post, kommer e-Boks straks i det nye år, 2021, til at udfase den sidste understøttelse af TLS-version 1.0 og 1.1, således at kun TLS-version 1.2 er understøttet.
Dette betyder at klienter der skal kommunikere med e-Boks og Digital Post i produktion fra den 15. februar 2021 skal understøtte TLS-version 1.2. Tilsvarende vil ændringen bliver implementeret i ikke produktionsmiljøer den 25. januar 2021.

To whom it may concern

In connection with the general market development and the ongoing security assessment of e-Boks and Digital Post, e-Boks will immediately, in the new year 2021, phase out the last support of TLS version 1.0, and 1.1, which means only TLS version 1.2 is supported.
This means that clients who are to communicate with e-Boks and Digital Post, from 25 January 2021 in non-production, and on 15 February 2021 in production, must support TLS version 1.2.
Dec 10, 15:29 CET
Jan 25, 2021
Jan 24, 2021

No incidents reported.

Jan 23, 2021

No incidents reported.

Jan 22, 2021

No incidents reported.

Jan 21, 2021

No incidents reported.

Jan 20, 2021
Resolved - Der er igen fuld adgang til www.e-boks.dk, digital post på www.borger.dk og www.virk.dk
Vi beklager de gener det har måtte medføre.

Med venlig hilsen
e-Boks

Threre is again full access to www.e-boks.dk, digital post at www.borger.dk and www.virk.dk
We apologize for the inconvenience this cause

Start: 11:24
End: 11:46

Kind regards
e-Boks
Jan 20, 12:35 CET
Update - We are continuing to monitor for any further issues.
Jan 20, 12:13 CET
Monitoring - Der er igen fuld adgang til www.e-boks.dk, digital post på www.borger.dk og www.virk.dk
Vi beklager de gener det har måtte medføre.

Med venlig hilsen
e-Boks

Threre is again full access to www.e-boks.dk, digital post at www.borger.dk and www.virk.dk
We apologize for the inconvenience this cause

Start: 11:24
End: 11:46

Kind regards
e-Boks
Jan 20, 12:13 CET
Investigating - Der er ingen adgang til www.e-boks.dk, digital post på www.borger.dk og www.virk.dk
Vi beklager de gener det måtte medføre.

Med venlig hilsen
e-Boks

Threre are no access to www.e-boks.dk, digital post at www.borger.dk and www.virk.dk
We apologize for the inconvenience this cause


Kind regards
e-Boks
Jan 20, 11:39 CET
Jan 19, 2021

No incidents reported.

Jan 18, 2021

No incidents reported.

Jan 17, 2021

No incidents reported.

Jan 16, 2021

No incidents reported.

Jan 15, 2021

No incidents reported.

Jan 14, 2021

No incidents reported.

Jan 13, 2021

No incidents reported.

Jan 12, 2021

No incidents reported.