All Systems Operational

About This Site

e-Boks operation status page

e-Boks app's Operational
e-Boks App Denmark Operational
e-Boks App Sweden Operational
e-Boks App Norway Operational
e-Boks web client Operational
e-Boks web client users - Denmark Operational
e-Boks web client company - Denmark Operational
e-Boks web client users - Sweden Operational
e-Boks web client users - Norway Operational
APIs - Customer APIs Operational
International REST API Operational
Public REST API - Denmark Operational
EBMS API - Norway Operational
S/MIME ? Operational
File interface Operational
Services Operational
Signing service ? Operational
Notification service Operational
Push service Operational
TEST Environments Operational
DEMO DK environment Operational
DEMO NO environment Operational
INTEGRATION environment Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
e-Boks vil være utilgængelig tirsdag den 10-sep-2019 fra kl 01:00 - 03:00 på grund af planlagt vedligehold.

e-Boks will be unavailable Tuesday 10-sep-2019 from 01:00 - 03:00 due to scheduled maintenance.

Med venlig hilsen / kind regards
e-Boks A/S
Posted on Aug 14, 14:48 CEST
Past Incidents
Aug 24, 2019

No incidents reported today.

Aug 23, 2019

No incidents reported.

Aug 22, 2019

No incidents reported.

Aug 21, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Aug 21, 03:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Aug 21, 01:00 CEST
Scheduled - Pga ekstraordinær vedligehold hos en leverandør vil alle e-Boks services være utilgængelige den 21-aug kl 01:00 - 03:00.
Vi beklager generne.

Due to a supplier requiring an emergency servicewindow, all e-Boks services will be unavailable 21-aug 01:00 - 03:00.
We apologize for the incinveniance.

Med venlig hilsen / kind regards
e-Boks A/S
Aug 20, 19:18 CEST
Aug 20, 2019

No incidents reported.

Aug 19, 2019

No incidents reported.

Aug 18, 2019

No incidents reported.

Aug 17, 2019

No incidents reported.

Aug 16, 2019

No incidents reported.

Aug 15, 2019

No incidents reported.

Aug 14, 2019
Resolved - Signeringsservicen er stabil.
Nedetid / ustabilitet på signeringsservicen 13-aug 16:10 - 23:25.
Vi beklager generne.


The signingservice is stable.
Downtime / instability on the signingservice 13-aug 16:10 - 23:25.
We apologize for the inconvenience.

Venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Aug 14, 07:28 CEST
Monitoring - En løsning er blevet implementeret og vi overvåger systemerne for evt fejl.
Næste opdatering: 07:30

Our supplier has now implemented a solution and we are monitoring the systems for any error.
Next update: 07:30

Venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Aug 14, 02:07 CEST
Update - Vores leverandør har fundet fejlen og arbejder stadig på at få den løst.
Vi har desværre ingen løsningstid endnu.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 07:00

Our supplier has identified the problem and is still working on solving it.
We don't have a timeframe for the solution yet.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 07:00

Venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Aug 13, 22:31 CEST
Identified - Vores leverandør har fundet fejlen og arbejder på at få den løst.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 22:30

Our supplier has identified the problem and is working on solving it.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 22:30

Venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Aug 13, 20:34 CEST
Update - Vi oplever stadig problemer med signerings servicen og arbejder stadig med vores leverandør på at få løst problemet.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 20:30

We are still experiencing problems with the signing service and are working with our supplier to solve the incident.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 20:30

Venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Aug 13, 19:31 CEST
Update - Vi oplever stadig problemer med signerings servicen og arbejder stadig med vores leverandør på at få løst problemet.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 19:30

We are still experiencing problems with the signing service and are working with our supplier to solve the incident.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 19:30

Venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Aug 13, 18:30 CEST
Investigating - Vi oplever i øjeblikket problemer med signerings servicen. Vi arbejder med vores leverandør på at få løst problemet.
Vi beklager generne.
Næste opdatering: 18:30

We are currently experiencing issues with the signing service. We are are working with our supplier to correct the issue.
We apologize for the inconvenience.
Next update: 18:30

Venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Aug 13, 17:30 CEST
Aug 13, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Aug 13, 16:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Aug 13, 09:00 CEST
Scheduled - Som tidligere nævnt arbejder e-Boks på en opdatering af Push service; dette arbejde forsætter tirsdag den 13-aug.
Der forventes ingen nedetid.
For yderligere information se forneden.

-----------------------------------
As previously mentioned e-Boks is working on an update to the Push service; this work will continue Tuesday 13-aug.
No downtime is expected.
For further information read below:


Til rette vedkommende.

I forbindelse med e-Boks løbende udvikling af vores services og infrastruktur kommer vi til at skifte de IP adresser som benyttes af e-Boks services til at kommunikere med omverden.

Dette kan have en betydning for dig som modtager af e-Boks service kald, da vores PUSH service skifter IP adresse. Hvis I bruger IP-blokering på løsningen, skal I derfor whiteliste en ny IP-adresse.
- Gammel IP-adresse: 131.165.77.48
- Ny IP-adresse: 131.165.106.200

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ikke foretage dig noget da der ikke sker et skift i vores funktionalitet.
Vi gennemfører skiftet startende den 12. august 2019, og det er derfor vigtigt, at I inden denne dato har whitelistet den nye adresse, således at begge adresser er whitelistet i overgangsperioden. Når skiftet er gennemført, vil den gamle IP-adresse blive lukket. Den gamle IP-adresse kan fjernes fra whitelist den 19. august 2019. Der forventes ikke nedetid i forbindelse med skiftet.
Vi beder jer derfor venligst om at ændre/tilføje i jeres firewall, hvis det er nødvendigt, således at den nye IP adresse accepteres.

Med venlig hilsen og på forhånd tak
e-Boks A/S

------------------------

To whom this may concern

In connection with e-Boks and the ongoing development of our services and infrastructure we will change the IP-addresses which is being used by e-Boks services to communicate with the outside world.

This can affect you as a receiver of e-Boks service call, since the IP-address of our PUSH service is being changed. If you are using IP-block you must whitelist a new IP-address.
- Old IP-address: 131.165.77.48
- New IP-address: 131.165.106.200

If this does not apply to you no further action is required, since there is no change in in our functionality.

The change will be started the 12th of August 2019. Therefore, it is important that you have whitelisted the new IP-address prior to this date so that both addresses are whitelisted in the period of transition. When the change is completed the old IP-address will be shut down. The old IP-address can be removed from the whitelist the 19th of August 2019. There is not expected any downtime in correlation with the changes. We kindly ask you to change/add to your firewall, if necessary, in order to accept the new IP-address.

Thank you in advance.

Kind regards
e-Boks A/S
Aug 12, 17:34 CEST
Aug 12, 2019
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Aug 12, 16:00 CEST
Update - Scheduled maintenance is still in progress. We will provide updates as necessary.
Aug 12, 14:55 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Aug 12, 08:01 CEST
Scheduled - Til rette vedkommende. 

I forbindelse med e-Boks løbende udvikling af vores services og infrastruktur kommer vi til at skifte de IP adresser som benyttes af e-Boks services til at kommunikere med omverden.
 
Dette kan have en betydning for dig som modtager af e-Boks service kald, da vores PUSH service skifter IP adresse. Hvis I bruger IP-blokering på løsningen, skal I derfor whiteliste en ny IP-adresse.
- Gammel IP-adresse: 131.165.77.48
- Ny IP-adresse: 131.165.106.200
 
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ikke foretage dig noget da der ikke sker et skift i vores funktionalitet.
Vi gennemfører skiftet den 12. august 2019, og det er derfor vigtigt, at I inden denne dato har whitelistet den nye adresse, således at begge adresser er whitelistet i overgangsperioden. Når skiftet er gennemført, vil den gamle IP-adresse blive lukket. Den gamle IP-adresse kan fjernes fra whitelist den 19. august 2019. Der forventes ikke nedetid i forbindelse med skiftet.
Vi beder jer derfor venligst om at ændre/tilføje i jeres firewall, hvis det er nødvendigt, således at den nye IP adresse accepteres.

Med venlig hilsen og på forhånd tak
e-Boks A/S
 
------------------------
 
To whom this may concern
 
In connection with e-Boks and the ongoing development of our services and infrastructure we will change the IP-addresses which is being used by e-Boks services to communicate with the outside world.
 
This can affect you as a receiver of e-Boks service call, since the IP-address of our PUSH service is being changed. If you are using IP-block you must whitelist a new IP-address.
- Old IP-address: 131.165.77.48
- New IP-address: 131.165.106.200
 
If this does not apply to you no further action is required, since there is no change in in our functionality.
 
The change will be completed the 12th of August 2019. Therefore, it is important that you have whitelisted the new IP-address prior to this date so that both addresses are whitelisted in the period of transition. When the change is completed the old IP-address will be shut down. The old IP-address can be removed from the whitelist the 19th of August 2019. There is not expected any downtime in correlation with the changes. We kindly ask you to change/add to your firewall, if necessary, in order to accept the new IP-address.

Thank you in advance.

Kind regards
e-Boks A/S
Aug 6, 16:31 CEST
Aug 11, 2019

No incidents reported.

Aug 10, 2019

No incidents reported.