All Systems Operational

About This Site

e-Boks operation status page

e-Boks app's Operational
e-Boks App Denmark Operational
e-Boks App Sweden Operational
e-Boks App Norway Operational
e-Boks web client Operational
e-Boks web client users - Denmark Operational
e-Boks web client company - Denmark Operational
e-Boks web client users - Sweden Operational
e-Boks web client users - Norway Operational
TEST Environments Operational
DEMO DK environment Operational
DEMO NO environment Operational
APIs - Customer APIs Operational
International REST API Operational
Public REST API - Denmark Operational
EBMS API - Norway Operational
S/MIME ? Operational
File interface Operational
Services Operational
Signing service ? Operational
Notification service Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
e-Boks vil være utilgængelig søndag den 5-maj-2019 fra kl 01:00 - 04:00 på grund af ekstraordinær service.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.

e-Boks will be unavailable Sunday 5-maj-2019 from 01:00 - 04:00 due to extraordinary maintenance.
We apologize for the inconvenience.

Med venlig hilsen / kind regards
e-Boks A/S
Posted on Apr 15, 09:47 CEST
e-Boks vil være utilgængelig mandag den 6-maj-2019 fra kl 01:00 - 03:00 på grund af vedligehold.

e-Boks will be unavailable Monday 6-maj-2019 from 01:00 - 03:00 due to maintenance.

Med venlig hilsen / kind regards
e-Boks A/S
Posted on Apr 16, 12:33 CEST
Past Incidents
Apr 23, 2019

No incidents reported today.

Apr 22, 2019

No incidents reported.

Apr 21, 2019

No incidents reported.

Apr 20, 2019

No incidents reported.

Apr 19, 2019

No incidents reported.

Apr 18, 2019

No incidents reported.

Apr 17, 2019

No incidents reported.

Apr 16, 2019

No incidents reported.

Apr 15, 2019

No incidents reported.

Apr 14, 2019

No incidents reported.

Apr 13, 2019

No incidents reported.

Apr 12, 2019

No incidents reported.

Apr 11, 2019
Resolved - Notification servicen er tilbage i normal drift.
Vi beklager de gener det medførte.
-----------------------------
The Notification service is back in normal Operations.
We apologize for the inconvenience.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Apr 11, 14:08 CEST
Monitoring - Notification servicen er tilbage i normal drift, der kan stadig være forsinkelser på mailudsendelse, vi overvåger servicen nøje.
Næste opdatering kl 14:00.
Vi beklager de gener det medfører.
-----------------------------
The Notification service is up and running, you may experience some delays in notifications, we are monitoring the service closely.
Next update at 14:00.
We apologize for the inconvenience.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Apr 11, 10:12 CEST
Update - Der kan stadig opleves forsinkelser / nedetid på Notification service.
Vi arbejder stadig på at idenfificere fejl/omfang.
Næste opdatering kl 10.
Vi beklager de gener det medfører.
---------------
Currently the Notification service is experiencing problems, causing delays/outage in mail notifications.
We are still working on solving the problem.
Next update at 10.
We apologize for the inconvenience.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Apr 11, 05:13 CEST
Update - Der kan stadig opleves forsinkelser / nedetid på Notification service.
Vi arbejder på at løse fejlen.
Vi beklager de gener det medfører.
---------------
Currently the Notification service is experiencing problems, causing delays/outage in mail notifications.
We are working on solving the problem.
We apologize for the inconvenience.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Apr 10, 22:55 CEST
Investigating - Der kan opleves forsinkelser / nedetid på Notifications service.
Vi arbejder på at løse fejlen.
Vi beklager de gener det medfører.
---------------
Currently the Notification service is experiencing problems.
We are working on solving the problem.
We apologize for the inconvenience.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Apr 10, 17:35 CEST
Apr 9, 2019

No incidents reported.