All Systems Operational

About This Site

e-Boks operation status page

e-Boks app's Operational
e-Boks App Denmark Operational
e-Boks App Sweden Operational
e-Boks App Norway Operational
e-Boks web client Operational
e-Boks web client users - Denmark Operational
e-Boks web client company - Denmark Operational
e-Boks web client users - Sweden Operational
e-Boks web client users - Norway Operational
APIs - Customer APIs Operational
International REST API Operational
Public REST API - Denmark Operational
EBMS API - Norway Operational
S/MIME ? Operational
File interface Operational
Services Operational
Signing service ? Operational
Notification service Operational
Push service Operational
TEST Environments Operational
DEMO DK environment Operational
DEMO NO environment Operational
INTEGRATION environment Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jul 12, 2020

No incidents reported today.

Jul 11, 2020

No incidents reported.

Jul 10, 2020

No incidents reported.

Jul 9, 2020

No incidents reported.

Jul 8, 2020

No incidents reported.

Jul 7, 2020

No incidents reported.

Jul 6, 2020

No incidents reported.

Jul 5, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jul 5, 03:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jul 5, 01:00 CEST
Scheduled - e-Boks afholder ekstraordinært servicevindue søndag den 5-juli kl 01:00 – 03:00, hvor alle systemer vil være utilgængelige i perioden.
Der vil foretaget vigtige opgraderinger / patches af central infrastruktur
Vi beklager de gener det måtte medføre

Med venlig hilsen
e-Boks

e-Boks is running an extraordinary servicewindow Sunday at 5th of July between 01:00 to 03:00. All systems will be non accessible in the above mentioned period.
We apologise for the inconvenience.

Kind regards
e-Boks
Jun 23, 10:58 CEST
Jul 4, 2020

No incidents reported.

Jul 3, 2020

No incidents reported.

Jul 2, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Jul 2, 20:21 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jul 2, 20:20 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jul 2, 19:38 CEST
Update - Der er i stadig ikke adgang til www.e-boks.dk og det er ikke muligt at signere dokumenter i e-Boks.
Vor eksterne leverandør arbjder på at løse problemet
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 17:00

There is no access to www.e-boks.dk and it is not possible to sign documents in e-Boks.
Our supplier is working to solve the problem
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 17:00
Jul 2, 15:59 CEST
Update - Der er i øjeblikket ikke adgang til www.e-boks.dk og det er ikke muligt at signere dokumenter i e-Boks.
Vor eksterne leverandør arbjder på at løse problemet
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 16:00

For the moment there is no access to www.e-boks.dk and it is not possible to sign documents in e-Boks.
Our supplier is working to solve the problem
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 16:00
Jul 2, 14:54 CEST
Investigating - Der er i øjeblikket ikke adgang til www.e-boks.dk og detikke muligt at signere dokumenter i e-Boks.
Der arbejdes på at løse problemet
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 15:30

For the moment there is no access to www.e-boks.dk and it is not possible to sign documents in e-Boks.
Our supplier is working to solve the problem
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 15:30
Jul 2, 14:33 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Jul 2, 06:25 CEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Jul 2, 04:55 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jul 2, 04:55 CEST
Investigating - Der opleves driftsforstyrrelser på e-Boks services.
Vi arbejder på at udbedre fejlen hurtigst muligt.
Vi beklager de gener, det måtte medføre.
Næste opdatering kl 05:00.
---------------------------
We experience problems with e-Boks services.
We are working to solve the problem as soon as possible.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Next update at 05:00.

Med venlig hilsen / Kind regards
e-Boks A/S
Jul 2, 04:12 CEST
Jul 1, 2020

No incidents reported.

Jun 30, 2020

No incidents reported.

Jun 29, 2020

No incidents reported.

Jun 28, 2020

No incidents reported.