Problemer med at logge på e-Boks.
Incident Report for e-Boks Operation status
Resolved
Det er igen muligt at bruge e-Boks web; vores underleverandør har løst fejlen.
Adgang til e-Boks web var langsom og ustabil mellem 09:20 – 11:22.
Vi beklager ulejligheden.

It is possible to access e-Boks website again, our supplier have solved the incident.
Logon to e-Boks experienced slow performance and instability between 09:20 – 11:22.
We apologize for the inconvenience.

Regards
e-Boks A/S
Posted Sep 25, 2020 - 12:10 CEST
Monitoring
Det er igen muligt at bruge e-Boks web.
Vi fortsætter udvidet monitorering af alle services.
Vi beklager ulejligheden.
Næste opdatering kl 12:30.

It is possible to access e-Boks website again.
We will continue monitoring of e-Boks services.
We apologize for the inconvenience.
Next update at 12:30

Regards
e-Boks A/S
Posted Sep 25, 2020 - 11:35 CEST
Identified
Vores underleverandør har fundet fejlen og arbejder på en løsning.
Vi beklager ulejligheden.
Næste opdatering kl 11:30

Our supplier has identified the problem and is working on a solution.
We apologize for the inconvenience.
Next update at 11:30.


Regards
e-Boks A/S
Posted Sep 25, 2020 - 10:59 CEST
Investigating
Der er i øjeblikket probelmer med at logge på e-Boks web; e-Boks APP fungerer.
Vi arbejder på at løse fejlen i samarbejde med vores underleverandør.
Næste opdatering kl 11:30

We are currently experiencing problems with logon to e-Boks website; the e-Boks APP is working.
We are working on the incident in collaboration with our supplier.
Next update at 11:30.

Regards
e-Boks A/S
Posted Sep 25, 2020 - 10:51 CEST
This incident affected: e-Boks web client (e-Boks web client users - Denmark, e-Boks web client company - Denmark).