e-Boks Push service, skift af IP adresse / change of IP address - opdatering
Scheduled Maintenance Report for e-Boks Operation status
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Aug 13, 2019 - 16:01 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Aug 13, 2019 - 09:00 CEST
Scheduled
Som tidligere nævnt arbejder e-Boks på en opdatering af Push service; dette arbejde forsætter tirsdag den 13-aug.
Der forventes ingen nedetid.
For yderligere information se forneden.

-----------------------------------
As previously mentioned e-Boks is working on an update to the Push service; this work will continue Tuesday 13-aug.
No downtime is expected.
For further information read below:


Til rette vedkommende.

I forbindelse med e-Boks løbende udvikling af vores services og infrastruktur kommer vi til at skifte de IP adresser som benyttes af e-Boks services til at kommunikere med omverden.

Dette kan have en betydning for dig som modtager af e-Boks service kald, da vores PUSH service skifter IP adresse. Hvis I bruger IP-blokering på løsningen, skal I derfor whiteliste en ny IP-adresse.
- Gammel IP-adresse: 131.165.77.48
- Ny IP-adresse: 131.165.106.200

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ikke foretage dig noget da der ikke sker et skift i vores funktionalitet.
Vi gennemfører skiftet startende den 12. august 2019, og det er derfor vigtigt, at I inden denne dato har whitelistet den nye adresse, således at begge adresser er whitelistet i overgangsperioden. Når skiftet er gennemført, vil den gamle IP-adresse blive lukket. Den gamle IP-adresse kan fjernes fra whitelist den 19. august 2019. Der forventes ikke nedetid i forbindelse med skiftet.
Vi beder jer derfor venligst om at ændre/tilføje i jeres firewall, hvis det er nødvendigt, således at den nye IP adresse accepteres.

Med venlig hilsen og på forhånd tak
e-Boks A/S

------------------------

To whom this may concern

In connection with e-Boks and the ongoing development of our services and infrastructure we will change the IP-addresses which is being used by e-Boks services to communicate with the outside world.

This can affect you as a receiver of e-Boks service call, since the IP-address of our PUSH service is being changed. If you are using IP-block you must whitelist a new IP-address.
- Old IP-address: 131.165.77.48
- New IP-address: 131.165.106.200

If this does not apply to you no further action is required, since there is no change in in our functionality.

The change will be started the 12th of August 2019. Therefore, it is important that you have whitelisted the new IP-address prior to this date so that both addresses are whitelisted in the period of transition. When the change is completed the old IP-address will be shut down. The old IP-address can be removed from the whitelist the 19th of August 2019. There is not expected any downtime in correlation with the changes. We kindly ask you to change/add to your firewall, if necessary, in order to accept the new IP-address.

Thank you in advance.

Kind regards
e-Boks A/S
Posted Aug 12, 2019 - 17:34 CEST
This scheduled maintenance affected: Services (Push service).